S tým, ako cena Bitcoinu stále rastie, v krypto svete silnie viera, že nahradí nezabezpečené meny štátov, až zlyhajú. Predpoklady s týmto záverom sú naivné a neodhalia nič o tom, aké vlastnosti sú pre zdravé peniaze potrebné. Súčasné udalosti zrýchľujú cestu papierových mien k deštrukcii a bude ich potrebné nahradiť zdravšou formou peňazí. Aké tieto peniaze budú rozhodne verejnosť prostredníctvom voľných trhov.

Hlavný analytik spoločnosti Goldmoney Alasdair Macleod sa vo svojej obsiahlej stati dotýka vzdialenejšej budúcnosti, čo ale neznamená, že sa jeho prognóza nemôže vyplniť. Domnieva sa, že po kolapse v počítači vytváraných mien rozhodne o tom, k akej mene sa prikloní, verejnosť.

„V minulosti sa vždy rozhodla pre kovové peniaze. A pretože ministerstvá financií a ich centrálne banky zhodou okolností vlastnia iba zlato vo svojich nepeňažných rezervách, je jeho monetizácia jedinou možnosťou, ako štáty môžu prežiť pád svojich mien. To sa nakoniec stane, pričom striebro bude pravdepodobne plniť doplnkovú peňažnú úlohu zlata,“ píše Macleod z ktorého úvahy ďalej čerpáme…

…Zlato aj striebro fungovali po tisícročia ako peniaze a všeobecne sú spojené s peňažnou hodnotou, to znamená, že sú vhodným prostriedkom meny. Striebro bolo základom libry šterlingov už od roku 775 a bolo menovým štandardom až do prijatia zlatého štandardu v roku 1816. Fungovalo viac ako tisíc rokov a na európskom kontinente bolo menovým štandardom až do francúzsko-pruskej vojny, kedy Nemecko požadovalo od Francúzska reparáciu v zlate, čo mu umožnilo zmeniť svoj menový štandard zo striebra na zlato …

… To isté sa nedá povedať o Bitcoine, ktorý je považovaný za hlavnú a najzdravšiu kryptomenu. Bitcoin a jeho blockchain má ako náhrada meny mnoho nevýhod. Nemôže fungovať ako prostriedok výmeny pre tých, ktorí ho nechcú alebo nemôžu používať. Nadšenie pre Bitcoin má menej ako sto miliónov ľudí z populácie siedmich miliárd. Nebudú to fanúšikovia Bitcoinu, kto nakoniec rozhodne, čo použiť ako peniaze, ale široká verejnosť …

… Bitcoinoví nadšenci nepochopili význam určitej miery flexibility v množstve peňazí ťahaných voľnými trhmi, aby fungovali ako prostriedok výmeny. Bitcoin ako peniaze, je zatiaľ len zlá špekulácia. A až sa svet vráti ku kovom podloženým peniazom zo všetkých dôvodov načrtnutých v tomto článku, bude dedičstvom Bitcoinu vynález blockchainu a všetkého, čo po ňom nasleduje, a jeho cena v dnešných menách, nebude mať žiadny význam …

Koľko zlata bude treba?

… Hovorí sa, že vyťažené zásoby zlata sú asi 200 000 ton a ročná produkcia je asi 3300 ton. Rast o 1,5% ročne sa neprávom považuje za peňažnú zásobu, pretože to je len jedna z funkcií kovu. Iba 35 220 ton v centrálnych bankách je oficiálne peňažným zlatom. Okrem oficiálne priznaného zlata existujú zlaté tehly v trezoroch vládnych agentúr. Zlato ktoré nie je oficiálne označené ako peniaze, a tiež veľa zlata vlastneného širokou verejnosťou. A s odhadom 60% zlata vo forme šperkov a iných vecí, vytvára globálnu peňažnú zásobu zlata približne 80 000 ton …

… To dáva zlatu obrovský priestor pre zvýšenie jeho peňažného využitia. O tom, koľko zlata je treba, rozhodnú voľné trhy…

… Vieme však, že obmedziť transakcie na mince alebo kovové peniaze podľa váhy je neefektívna forma peňazí. To je dôvod, prečo meny začali ako náhrady zlata alebo striebra vo forme hotovosti aj bankových vkladov, zameniteľné za fyzický kov na vyžiadanie s pevnou sadzbou …

… Náhradný menový režim preto musí umožňovať pokračovanie derivátov a ďalších finančných aktivít, ako sú financovanie obchodu a poskytovanie úverov nefinančnému sektoru. Skutočnosť, že deriváty majú dlhšiu históriu ako nekryté peniaze, je dôkazom, že kovové peniaze pre nich nie sú prekážkou. Podobne trhy s dlhopismi existovali vedľa bankových úverov, ktoré sú nevyhnutné pre uľahčenie výroby, a teda aj spotreby …

… Výhodu, že môžete platiť zdravými náhradami peňazí, nemožno podceňovať. Národná mena plne zastupiteľná zlatom alebo striebrom bola ústredným bodom ekonomiky priemyselnej revolúcie a je základom mien veľkých národov súčasnosti …

Autor predpokladá, že po zániku mien prídu zdravé peniaze. Premýšľa takisto o politických a ekonomických turbulenciách, ktoré by táto zmena dočasne spôsobila.

„Pre zachovanie zdravého peňažného režimu je však potrebné vykonať ďalšie inštitucionálne zmeny. Musia vzniknúť vlády, ktoré znižujú ako svoje finančné záväzky, tak zapojenie do ekonomiky na úplné minimum, ktoré udržujú vyvážené rozpočty, neodrádzajú od úspor ich zdanením a nikdy nepodnikajú kroky, ktoré odrádzajú od voľného obchodu. Treba pripustiť, že vyhliadka na hladký prechod k zdravým peniazom sa blíži k nule, ale zmena nakoniec bude, “ uzatvára Macleod s dodatkom, že hlavnú prevýchovu budú potrebovať banky.