Verejnosť by mohla mať k dispozícii nový nástroj pre sporenie na starobu. Má ním byť takzvaný účet dlhodobých investícií a mal by slúžiť ako alternatíva k už existujúcim produktom sporenia na starobu. Návrh na jeho zavedenie podporila Snemovňa, keď do ďalšieho prerokovania pustila návrh zmien zákonov súvisiacich s rozvojom kapitálového trhu.

„Najvýznamnejším opatrením, ktoré návrh zákona zavádza, je účet dlhodobých investícií, čo je majetkový účet, ktorý má pre širokú verejnosť predstavovať alternatívu a zdravú konkurenciu k existujúcim produktom sporenia na starobu, „opísala ministerka financií Alena Schillerová (za ANO). Dodala však, že nejde o produkt súvisiaci s dôchodkovou reformou.

Nový účet má mať rovnaké daňové výhody ako životné poistenie alebo produkty v takzvanom treťom pilieri, teda penzijné pripoistenie. To ale občanom podľa ministerky fyzicky znemožňuje vytvoriť si významnejšie úspory na starobu. Podmienkou pre získanie daňových výhod bude sporenie najmenej päť rokov a výber peňazí najskôr v 65 rokoch. „Preto chceme občanom ponúknuť alternatívu v podobe produktu investičného typu, ktorý im umožní investovať do aktív, ktoré majú potenciál vyššieho zhodnotenia, teda napríklad do akcií, dlhopisov či podielových fondov,“ opísala ministerka. Ministerka ubezpečila, že nejde o produkt určený len pre bohatých.

Novela tiež obsahuje opatrenia proti podvodným korporátnym dlhopisom. „Drobní investori, ktorí s investíciami do dlhopisov nemajú väčšiu skúsenosť, nie sú schopní posúdiť riziká, a dôverujú sľubovaným výnosom, ktoré sú mnohokrát nereálne,“ povedala ministerka financií. Návrh to rieši tým, že rozširuje emisné podmienky dlhopisov o údaje o emitentovi, aby investor mohol posúdiť rizikovosť emisie aj emitenta. Emitent bude po novom povinný na webových stránkach zverejniť napríklad informácie o svojom podnikateľskom zámere.

Návrh ďalej počíta so zavedením nového typu účastníckeho fondu v doplnkovom dôchodkovom sporení, s tzv. Alternatívnym účastníckym fondom. U tohto typu fondu majú byť poplatky aj investičné stratégie voľnejšie, aby mohli dôchodkové spoločnosti ponúknuť účastníkom možné vyššie zhodnotenie, hoci za cenu vyššej rizikovosti investície.

Zdroj: ČTK