Môže sa to javiť ako absurdná otázka, ale pozrime sa na argumenty rakúskej ekonomickej školy.

Je dôležité, aby sme poznali rozdiel medzi zdravými peniazmi a fiat peniazmi. Zdravé peniaze doslova odkazujú na skutočné bohatstvo s prirodzeným, nezameniteľným podpisom autenticity, na rozdiel od papierových, plastových a elektronických dlhových nástrojov. Zdravé peniaze nie sú náchylné na náhle zhodnotenie alebo znehodnotenie kúpnej sily z dlhodobého hľadiska, pričom im pomáhajú samoopravné mechanizmy obsiahnuté v systéme voľného trhu. Fiat peniaze nikdy nevznikli čisto dobrovoľnými krokmi na trhu. Vždy boli vynútené prostredníctvom intervencií, ako sú zákony o zákonnom platidle, zákony o daniach z kapitálových výnosov, centrálne bankovníctvo, zákony povoľujúce bankovníctvo s čiastočnými rezervami, záruky štátnej záchrany atď. To spôsobuje zhoršenie kvality peňazí používaných spoločnosťou.

Môže ale používanie fiat peňazí mať kultúrne dôsledky?

Aby sme uvideli kultúrne dôsledky, musíme si najskôr uvedomiť kľúčovú úlohu, ktorú peniaze a ceny zohrávajú pri koordinácii výroby v celej spoločnosti. Podnikatelia musia konať v neistote, aby zhromaždili zdroje potrebné na ponúkanie svojich tovarov a služieb. Vláda však manipuluje s peniazmi, ich účtovnou jednotkou na meranie ziskov a strát. Peniaze sa vytvárajú tak, ako nové pôžičky poskytujú komerčné a retailové banky. Prví príjemcovia týchto peňazí majú úžitok na úkor neskorších. 

Používanie peňazí s nepretržitou infláciou podporuje krátkodobý termín a uponáhľanosť. Žijeme ako zvieratá vo voľnej prírode, ktoré sa starajú predovšetkým o to, aby získali dostatok potravy. Nepremýšľajú, neplánujú a nebudujú v dlhodobejšom horizonte, ako by to mali robiť ľudia. 

Ako v tomto svete štát financuje veľké programy? Musí otvorene zdaňovať občanov, a preto musia politici platiť za stratu popularity veľkú cenu a v hre je riziko, že už nebudú zvolení v ďalších voľbách. Namiesto explicitného zdaňovania budú politici vo vláde uprednostňovať použitie skrytejších foriem financovania svojich programov. Aby to mohli urobiť, musia najskôr odstrániť zdravé peniaze. Vytváranie a presadzovanie nekrytých peňazí umožňuje väčšiu a centralizovanejšiu vládu. Otvárajú sa možnosti pre väčšie vládne programy, ktoré by neboli možné alebo udržateľné pri trhom zvolenom zdravom peňažnom štandarde.

Čo by znamenal nárast zbytočných výdavkov v peňažnom štandarde zvolenom trhom? V minulosti to znamenalo, že vlády, ktoré utrácali vo veľkom, ktoré žili na veľkej nohe, podliehali čistému odlevu zlata do iných krajín.Aj keď si mnohí myslia, že vládne programy a sociálna starostlivosť pomáhajú spoločnosti, v skutočnosti tieto programy vedú zásadným spôsobom k nesprávnemu správaniu sa. Tam, kde historicky mimovládne spoločnosti poskytujú pomoc podporou kultúry sebadôvery a šetrnosti, vlády sociálnych štátov podporujú pravý opak. Konečným výsledkom je, že vládne programy odstránia záruky, ktoré by trhová spoločnosť mala. Týmto spôsobom fiat peniaze „oslobodzujú“ ľudí od predchádzajúcich „obmedzení“ slušnej spoločnosti, pričom sú porušené očakávania produktívneho a občianskeho správania.

Ľudia zbavení obmedzení, ktoré v minulosti zavádzali rodiny, náboženstvo a komunity, sa často obracajú ku krátkodobejšiemu uspokojeniu. Môžu sa správať ľahkomyseľne, čo by predtým malo ekonomické následky.

Inflácia fiat peňazí núti ľudí investovať do takmer všetkého, a nie šetriť v podobe nekrytej hotovosti. Vytvára sa tým páka v podobe viac peňazí a dlhov v sektore finančných služieb, ako by tomu bolo inak. Vďaka lacnému nekrytému dlhu sa vlády môžu lacnejšie zapojiť do vojen alebo ich udržiavať dlhšie, ako by tomu bolo inak. Lacný nekrytý dlh v zásade poskytuje vláde kontrolu nad väčším počtom zdrojov spoločnosti, ako by inak mala.


Ako je možné túto situáciu napraviť?


Ak by svet prešiel späť k trhom zvoleným peniazom, ako sú zlato alebo bitcoin, videli by sme, že by sa disciplína voľného trhu znovu začala presadzovať. Dovtedy nám zostáva len rozpoznávať spôsoby, ako tieto nekryté vládne peniaze výrazne ovplyvňujú kultúru a celú spoločnosť. 

Zdroj: Mises Institute