Júnová inflácia poskočila na 2,9 %, čo je najvyššia hodnota od februára 2020. Informoval o tom v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Infláciu najnovšie ťahali nahor opäť rastúce ceny potravín, ale aj vyššie ceny za bývanie, najmä položky, ktoré sú ovplyvnené cenami stavebných materiálov.

Medzimesačne ceny v júni vzrástli o 0,6 %, tempo rastu voči predošlému mesiacu bolo o niečo pomalšie (0,8 %). Ceny rástli všade okrem odboru vzdelávania.

Ceny v odbore bývania a energií medzimesačne vzrástli o 1,1 %. Vplyv na to mali najmä vyššie ceny v zložke imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,6 %. „Toto zvýšenie naďalej ovplyvňovali drahšie stavebné materiály. Rýchlejšie rástli aj ceny na údržbu a opravu obydlia (o 1,7 %),“ dodali štatistici.

Aj v júni pokračoval rast cien potravín miernejším tempom ako v máji, počas šiesteho mesiaca sa zvýšili o 0,5 %. Zdraželo najmä ovocie o 3,4 %, oleje a tuky o 1,5 % a mäso o 1,2 %. Z potravín klesli ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov a vajec a zlacnel aj cukor a cukrovinky. Po dvoch mesiacoch poklesu opäť rástli ceny nealkoholických nápojov o 1,8 %, hlavne ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav.
Medzimesačne rástli aj ceny v odbore reštaurácií a hotelov, v ktorých ubytovacie služby vzrástli o 1,1 % a stravovacie služby o 0,9 %. V odbore rekreácie a kultúry sa zvýšili ceny rekreačných a športových služieb o 1,7 % aj organizované dovolenkové zájazdy o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júni oproti máju zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,6 %, domácnostiach dôchodcov o 0,8 % a v nízkopríjmových domácnostiach o 0,5 %.
Medziročná hodnota inflácie v júni stúpla na 2,9 %. Aj v júni sa na vyššom celkovom raste cien podieľali najmä ceny palív a mazadiel (medziročne o 21,7 %) v rámci odboru dopravy. Rástli tiež ceny za nákup dopravných prostriedkov.

„Už štvrtý mesiac ovplyvňuje infláciu aj rast cien v odbore alkoholických nápojov a tabaku ovplyvnený zvýšením cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %) a v júni tiež nový vplyv vyšších cien destilátov (o 2,5 %),“ poznamenal úrad.

V odbore potravín a nealkoholických nápojov zaznamenali štatistici prvýkrát v tomto roku medziročný rast o 1,4 %. Pod úrovňou minulého roka boli iba ceny ovocia (o 5,2 %) a cukor a cukrovinky (o 0,1 %). Medziročne platili spotrebitelia viac najmä za zeleninu o 7,9 %, oleje a tuky o 7 % a najnovšie za nealkoholické nápoje o 2,8 %.

V odbore bývania a energií sa rast cien zdynamizoval na 1,2 %. Tlmiaci účinok zlacnenia energií od začiatku roka aktuálne prerušil najmä ďalší rast cien stavebných materiálov, ktorý sa odrazil vo zvýšení imputovaného nájomného o 6,3 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júni medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9 %, za domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %.

V súhrne za šesť mesiacov roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny v priemere zvýšili o 1,6 %. Medziročne za šesť mesiacov sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,5 %, za domácnosti dôchodcov o 1,3 %.