BASEL III

Jedným z kľúčových faktorov pretavenia vízie našeho projektu NOEM.WORLD bolo poznanie globálneho regulačného rámca BASEL III.

Je otázne, že KEDY a AKO začnú banky ustanovenia BASEL III pretavovať do svojich činností. Naša spoločnosť síce nespadá pod povinnosť BASEL III, napriek tomu sa budeme riadiť jeho zásadami.

Banka pre medzinárodné zúčtovania so sídlom v Bazileji zaviedla Basel III v novej podobe 31.3.2019, čím priniesla podstatnú zmenu regulačného rámca. BASEL III je globálny regulačný rámec týkajúci sa primeranosti bankového kapitálu, stresového testovania a rizika likvidity trhu.

Tento regulačný rámec tak isto ako jeho predchodcovia bol vyvinutý ako reakcia na nedostatky finančnej regulácie odhalené finančnou krízou v rokoch 2007-2008. Je to podstatná zmena vo vnímaní hodnoty fyzického investičného zlata. Opatrenia Basel III vrátili zlato medzi konvertibilné meny.

Čím je zlato týmto jedinečné?  

– povyšuje sa na 100% jeho trhovej hodnoty,
– je to aktívum 1. triedy,
– vo finančnom systéme má “ 0 riziko „,
– je to fenomén posilnenia stability proti finančným krízam,
– je stabilnou hodnotou v plnej miere uznávanou aj bankovým systémom, popredné banky začali zvyšovať svoje zásoby zlata
– je základom aj štartom reforiem finančných systémov štátov.

Centrálne banky po celom svete zvýšili rekordne za posledných 10 rokov svoje zásoby fyzického zlata o viac než 5000 ton a ďalej ich navyšujú.

Zmeňme sa aj my, začnime naše investičné rozhodnutia v súlade s touto historickou zmenou meniť vo svoj prospech a kryť svoje investície drahými kovmi fyzickou formou.